С дългогодишната си история Никор се утвърди като незаменим партньор с богат опит в областта на физическата и техническа охрана и безспорен лидер при охраната на концерти и масови мероприятия

Професионализъм

“НИКОР” ООД има богат опит в областта на охранителните дейности.

Ефективност

Ние предлагаме безопастност и затова ефективността на изпълнение на задачите е основен приоритет за фирмата.

Конфиденциалност

Всичко, което се отнася до клиентите на фирмата, техния личен живот или бизнес се пази стиктно в тайна.

Зачитане на закона

Ние стриктно спазваме националните закони и наредби, отнасящи се до нашия бизнес.

Ние предлагаме безопастност