Услуги

Дружеството има опит в организацията и охраната на частни празненства, като целта е да се осигури спокойствието и приятното протичане на охраняваното събитие.

Това включва:

- Подсигуряване на пропусквателния режим в мястото на събитието

- Постоянен контрол за безопасността на събитието / засилен контрол на пожароопасните зони, предотвратяване на конфликтни ситуации, оказване на съдействие при случайни травми от здравословен характер /

- Оказване на пълно съдействие на домакините на мероприятието

- Ненатрапчиво присъствие на охранителите и гарантирана конфиденциалност

- Охраната е оборудвана с технически средства, осигуряващи комуникацията между постовете, а също така и с организаторите на събитието