Документи

Декларацията за придружители на деца по време на масови мероприятия е задължителен документ, който попълват придружителите на лица под 18 годишна възраст във връзка със Закона за закрила на детето, чл.8 ал. 3 и 4.
С възможността да попълните декларацията вкъщи, НИКОР ООД улеснява пропусквателния режим по време на мероприятията, като същевременно не прави компромис със сигурността на зрители и изпълнители.
Декларацията се попълва в два екземпляра, като единият се предава на НИКОР ООД, а другият остава в придружителя.

Декларация за придружител